Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Radosław Krajewski, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Odpowiedzialność karna za uszkodzenie urządzeń służących do wykonywania dozoru elektronicznego

Criminal liability for destroying electronic-tagging equipment 

  • dr Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Moment procesowej skuteczności przedstawienia zarzutów w sposób uproszczony   

Moment at which simplified presentation of charges becomes effective  

  • dr Damian Wąsik, adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Zakłócenie przetargu publicznego na zakup asortymentu medycznego (art. 305 k.k.)  

Disruption of a medical public tender (Art. 305 of the Polish Penal Code)

  • Grzegorz Michalski, sędzia Sądu Rejonowego w Nidzicy

O rozumieniu pojęcia szkody na gruncie prawa karnego 

Understanding the notion of damage in criminal law 

  • dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podobieństwo sankcji karnych oraz sankcji podatkowych 

Similarity between penal sanctions and tax-related sanctions 

  • Jan Kluza, doktorant UJ, aplikant sędziowski KSSiP

Wpływ skargi nadzwyczajnej na możliwość składania przez strony skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach karnych oraz cywilnych 

Impact of an extraordinary complaint on the parties’ ability to lodge a complaint with the European Court of Human Rights in Strasbourg in criminal and civil matters 

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • dr Łukasz Krysiński, detektyw KPP w Słupcy

Identyfikacja cyberprzestępców

Identification of cybercriminals 

 

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II KK 422/17 (dot. zakazu reformationis in peius) – oprac. dr Marcin Janusz Szewczyk

to the Supreme Court decision of 12 April 2018, file ref. no.: II KK 422/17 (concerns the prohibition of reformatio in peius) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-04-22
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 7 561

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj