Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. zw. dr hab. Romuald Kmiecik, Lublin

O skutkach procesowych wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii abolicji indywidualnej

Procedural consequences of Constitutional Tribunal’s judgment on individual pardon

  • dr hab. Jerzy Duży, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Przestępstwa „fakturowe” – ocena regulacji z perspektywy trzech lat obowiązywania

Invoice-related offences: evaluation of legislation from the perspective of three years of it being in force 

  • dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przeproszenie, przebaczenie i pojednanie w polskim prawie karnym – wybrane aspekty

Apology, forgiveness, and reconciliation in Polish criminal law: selected issues

  • dr Krystyna Patora, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Współsprawstwo

Complicity

  • Zbigniew Mierzejewski, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych we Francji

Participation of citizens in administration of criminal justice in France

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2019 r., sygn. I KZP 7/19 (dot. władzy rodzicielskiej) – oprac. dr Mariusz Nawrocki

to the Supreme Court decision of 5 September 2019, ref. no. I KZP 7/19 (concerns parental authority) – by Mariusz Nawrocki, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-04-27
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 7 329

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj