add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4-5/2020 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Table of contents
Artykuły/Articles

  • Tomasz Jasiński i Dorota Wróbel, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Weksel jako przedmiot przestępstwa

Promissory note as the subject of a crime

  • Zbigniew Mierzejewski, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Prawo do odwołania się w sprawach karnych w ujęciu wynikającym z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Right of appeal in criminal cases under the Convention for the Pro-tection of Human Rights and Fundamental Freedoms, International Covenant on Civil and Political Rights, and Charter of Fundamental Rights of the European Union

  • Adam Roch, sędzia Sądu Najwyższego

Rzecznik dyscyplinarny sędziów jako dominus litis postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego

Disciplinary ombudsman for judges as dominus litis of pre-trial and disciplinary proceedings

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie del. do Prokuratury Krajowej, Kamil Góral, dyrektor Obszaru Rozwiązań w firmie DataWalk

Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. I)

Prosecutors’ involvement in criminal analysis of cryptocurrency transfers (Part I)

  • dr Damian Wąsik, adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Medycznego Colle-gium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Prawnokarna ochrona członków zespołu ratownictwa medycznego

Criminal law protection of members of the emergency medical team

  • dr Joanna Zajączkowska-Burtowy, Michał Burtowy, adwokaci z Poznania

O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej

Remarks on criminalization of parental alienation

  • Marcin Gołaszewski, biegły sądowy z zakresu badań poligraficznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Uwarunkowania zdrowotne poddania badaniom poligraficznym (wa-riograficznym)

Health determinants of submission to polygraph (lie-detector) testing

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Prawnokarne aspekty ustaw regulujących rynek usług turystycznych

Criminal-law aspects of laws regulating tourism services

  • Paweł Tomasz Kartasiński, starszy asystent sędziego Wydziału IV Rodzin-nego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Problematyka zadań sądu opiekuńczego w kontekście orzekania o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Guardianship court’s tasks in the context of ruling on detention and compulsory appearance under Article 40(2) and Art. 46(2c) of the Act of 19 August 1994 on protection of mental health

Glosy/Commentaries

to the resolution of the Supreme Court – Disciplinary Court of 27 October 2017, file ref. no. SNO 38/19 (concerns factual premis-es for waiver of judges’ immunity)

Commentary to the Supreme Court resolution of 30 March 2016, ref. no.: I KZP 21/15 (regarding bank secrecy) 

Commentary to the judgment of 2 August 2018 of the Appellate Court in Warsaw, II AKa 205/18 (private comments) 

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-07-03
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 7 249

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj