Spis treści

Table of contents
Artykuły/Articles

 

  • Adam Roch, Sędzia Sądu Najwyższego

Rola rzecznika dyscyplinarnego sędziów przed sądem dyscyplinarnym w postępowaniu dyscyplinarnym i immunitetowym

Role of a disciplinary ombudsman for judges before a disciplinary court in disciplinary and immunity waiver proceedings 

  • dr Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Przedmiot zobowiązania nakładanego na oskarżyciela publicznego w trybie art. 396a k.p.k. – rozważania na kanwie wyroku Sądu Naj-wyższego z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. III KK 253/17

Subject matter of an obligation imposed on a public prosecutor un-der the Code of Criminal Procedure, Article 396a – considerations based on the Supreme Court judgment of 24 January 2018, file ref. no. III KK 253/17 

  • dr Damian Wąsik, adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Medycznego Colle-gium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania (art. 257 § 3 k.p.k.)

The prosecutor’s objection to the court’s decision to use conditional provisional arrest (Code of Criminal Procedure, 257(§ 3)) 

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie delegowany do Prokuratury Krajowej, Kamil Góral, dyrektor Obszaru Rozwiązań w firmie DataWalk

Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. II)

Criminal analysis of cryptocurrency transfers in the investigation by the prosecutor (Part II) 

  • Tomasz Tomaszewski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

Prawo do obrony jako gwarancja rzetelnego procesu karnego

Rights of defence as a guarantee of a fair criminal trial 

  • dr Dariusz Wilk, adiunkt Uniwersytetu Jagielońskiego

Metaopinia w polskim procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.

Meta-opinion in the Polish criminal procedure in the light of the Code of Criminal Procedure as amended by Law of 19 July 2019

 

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego Australii z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Pell v The Queen [2020] HCA 12 (dot. przestępstw seksu-alnych) – oprac. prof. dr hab. Grzegorz Maroń

Commentary to the judgment issued by the High Court of Australia in the matter of Pell v The Queen [2020] HCA 12 (concerns sexual of-fences) – by prof. Grzegorz Maroń

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-07-07
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 7 201

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj