Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. dr hab. Romuald Kmiecik, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania karnego – uwagi o nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 roku 

Changes to provisions of the Code of Criminal Procedure: remarks concerning the amendment of 19 July 2019 

  • prof. dr hab. Piotr Kruszyński, Uniwersytet Warszawski, adwokat

Istota i skutki prawne sprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę w postępowaniu karnym 

Nature and legal consequences of conflict of interest among multiple defendants represented by a single defence counsel in criminal proceedings 

  • Adam Roch, sędzia Sądu Najwyższego

Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za wykroczenia

Responsibility of judges and prosecutors for petty offences 

  • dr Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle naczelnych zasad procesu karnego    

Presentation of charges in the light of fundamental principles of a criminal trial

  • dr Józef Gurgul prokurator MS w stanie spoczynku Warszawa

O obszarach nietypowego procesu trudnych do nazwania i opowiedzenia 

Hardly describable avenues of a criminal trial 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie del. do Prokuratury Krajowej; Amelia Choroszewska, Główny Specjalista w Wydziale Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Uzyskiwanie dowodów cyfrowych z zagranicy w sprawach karnych – stan obecny i procedowane zmiany (część I) 

Obtaining digital evidence abroad: existing legislation and amendments under way (Part I)  

Glosy/Commentaries

do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 marca 2020 r., sprawa C-183/18 (dot. pojęcia „osoby prawnej”) – oprac. dr Grzegorz Krysztofiuk

on the CJEU’s judgment of 4 March 2020, case C-183/18 (concerns the definition of a legal person) – by Grzegorz Krysztofiuk, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-09-23
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 4 741

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj