Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • Alicja Limburska, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Ciągłość czynów w sferze kontrawencjonalizacji – uwagi na kanwie nowelizacji art. 12 k.k.

Continuous acts versus partial depenalization: remarks following amendments to Art. 12 of the Penal Code 

  • Jan Kluza, doktorant UJ, aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prison sentence of life without parole in the light of case law of the European Court of Human Rights

  • dr Piotr Poniatowski, adiunkt UMCS w Lublinie

Przestępstwo urojone – wybrane prawnokarne aspekty 

Imaginary offence: select criminal-law aspects 

  • Joanna Brzozowska, asystent w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód

Odpowiedzialność karna położnej za przestępstwo stypizowane w art. 160 § 2 k.k.

Criminal liability of midwives for the offence under Article 160(2) of the Penal Code

  • dr Tomasz Iwanek, asesor Sądu Rejonowego w Pszczynie

Kradzież szczególnie zuchwała – perspektywa historyczna i uwagi de lege lata

Particularly audacious theft: historical perspective and remarks with a view to the existing law

  • Daniel Strzelecki, sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Problemy interpretacyjne znamienia działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przestępstw związanych z udzielaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej 

Controversies about interpretation of the statutory criterion of acting with a view to obtaining a property advantage, for offences involving supplying another person with abusive, psychotropic and/or new psychoactive substance 

Glosy/Commentaries

do postanowienia SN z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I KZP 10/19 (dot. wykładni art. 233 § 1a k.k.) – oprac. dr Andrzej Jezusek

to the Supreme Court decision of 15 January 2020, ref. no. I KZP 10/19 (concerns interpretation of Art. 233(1a) of the Penal Code) – by Andrzej Jezusek, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-22
Data udostępnienia informacji: 2021-03-18
Liczba odsłon: 7 197

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj