Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr n. med. Anna Smędra, adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rodzaje uszczerbków na zdrowiu

Types of bodily harm

  • dr Piotr Lewulis, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych 

Differences in definitions between cybercrime and computers crime for practical and research purposes 

  • Łukasz Brzezowski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Udział prokuratora w rozprawie i posiedzeniu zdalnym

Prosecutor’s participation in a remote hearing 

  • dr Andrzej Dana, adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Prawo o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Operational reconnaissance law

  • dr Krzysztof Wala, adiunkt Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ratio legis oraz analiza ustawowych znamion wykroczenia z art. 107a k.w.

Ratio legis and analysis of statutory features of the petty offence under Article 107a of the Code on Petty Offences

  • dr Janusz Kanarek, adwokat, Okręgowa Rada Adwokacja w Bydgoszczy

Odpowiedzialność karna skarbowa jako odpowiedzialność o charakterze w pełni homogenicznym w stosunku do odpowiedzialności opartej na zasadach Kodeksu karnego

Full homogeneity between penal tax liability and liability under the Penal Code 

  • Marcin Borodziuk, asesor Sądu Rejonowego w Szczytnie

Doręczenie komornicze w praktyce sądowej po zmianach procedury cywilnej dokonanych 7 listopada 2019 roku

Service by a court enforcement officer in the practice of courts, following changes of 7 November 2019 to the civil procedure 

  • Malwina Waksmańska, studentka w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sytuacja oskarżonego w procesie karnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Situation of criminal defendants in the United Arab Emirates 

 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • Bolesław Laszczak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu

Ekspresje mimiczne – podstawowy katalog do wykrywania kłamstwa i emocji (część 1) 

Facial expressions: basic catalogue for detecting lies and emotions (Part 1)  

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2020 r. sygn. V KK 433/19 (dot. imprezy masowej) – oprac. dr Bolesław Kurzępa

to the Supreme Court judgment of 18 February 2020, ref. no. V KK 433/19 (concerns mass events) – by Bolesław Kurzępa, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-12
Data udostępnienia informacji: 2021-04-12
Liczba odsłon: 6 224

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj