Spis treści
Table of contents

Słowo wstępne od I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego

Artykuły/Articles

  • prof. dr hab. Romuald Kmiecik, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O lukach prawnych w systemie karnoprocesowych gwarancji wymiaru sprawiedliwości

Legal gaps in the system of guarantees of justice in criminal proceedings

  • dr Damian Wąsik, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Błędy i uchybienia w ratownictwie medycznym – wybrane uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Errors and omissions in emergency medical services: select remarks based on criminal and medical laws

  •  prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, dr Natalia Wąsik, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fałszowanie żywności – przyczynek do badań nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w Polsce

Food adulteration: starting point for research on food and nutrition safety in Poland

  • Łukasz Lep, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej

100-letnie doświadczenia wykorzystania badań poligraficznych 

100 years of experience with polygraph examinations

Materiały szkoleniowe/Training material

  • Bolesław Laszczak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu

Ekspresje mimiczne – podstawowy katalog do wykrywania kłamstwa i emocji (cz. 2)

Facial expressions: basic catalogue for detecting lies and emotions (Part 2)

  • dr Łukasz Krysiński, Detektyw Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

Odkrywanie tajemnic kont bankowych 

Detection of bank account secrets

Glosy/Commentaries

Z historii Prokuratury

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-21
Data udostępnienia informacji: 2021-05-21
Liczba odsłon: 4 235

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj