Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Jerzy Duży, prof. Collegium Medicum UMK w Toruniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Pośredni zakaz reformationis in peius a prawo sądu do modyfikacji opisu znamion czynu przypisanego wyrokiem w postępowaniu ponownym – uwagi na tle wykładni art. 443 k.p.k.

Indirect prohibition of reformatio in peius versus a court’s right to modify/complete a description of features of an act ascribed in a judgment issued in re-examination proceedings – remarks in the light of interpretation of Art. 443 of the Code of Criminal Procedure 

  • dr Tomasz Jasiński, Dorota Wróbel, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Weksel jako przedmiot zabezpieczenia majątkowego 

Promissory notes in asset freezes

  • Michał Makowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Depenalizacja przestępstwa oszustwa w zakresie zamówienia publicznego? Analiza płaszczyzny bezprawności i karalności zachowania dezinformacyjnego w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 297 § 1 k.k. (cz. 1) 

Depenalisation of public procurement fraud? Analysis of a plane of unlawfulness and punishability of disinformation spreading behaviours in the light of the new Public Procurement Law and Art. 297 (1) of the Penal Code (Part 1)

  • dr Maciej Aleksander Kędzierski, radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej (cz. 1)

Duties and responsibility of an AML officer in an obliged institution (Part 1)    

 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Prawo budowlane – aspekty prawnokarne

Building law: criminal-law aspects

  • Wojciech Kotowski, ekspert do spraw prawnych aspektów wypadków drogowych, Warszawa

Sprawiedliwości stało się zadość. Studium pewnego przypadku

Justice has been done: case study

 

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2009 r., sygn. II AKz 449/09 (dot. tymczasowego aresztowania) – oprac. dr Tomasz Kielbratowski

to the decision issued by the Appellate Court in Wrocław on 3 September 2009, ref. no. II AKz 449/09 (concerns provisional arrest)by Tomasz Kielbratowski, Ph.D.

 

Z historii Prokuratury/Prosecutor’s office: historical overview

Kazimierz Rutkiewicz wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-11
Data udostępnienia informacji: 2021-06-11
Liczba odsłon: 4 591

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj