Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

 

  • dr Paweł Falenta, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Nowy art. 52a k.p.k. jako realizacja praw pokrzywdzonego 

New Article 52a of the Code of Criminal Procedure: the exercise of victims’ rights 

  • dr Janusz Kanarek, adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy

Istota zewnętrznego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, jego geneza oraz uzasadnienie zastosowania

Penal fiscal law: essence, origin, and applicability of external concurrence of provisions

  • dr Maciej Aleksander Kędzierski, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej (część 2) 

Duties and responsibilities of the AML officer (AMLO) in the obligated institution (part 2)   

  • Michał Makowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Depenalizacja przestępstwa oszustwa w zakresie zamówienia publicznego? Analiza płaszczyzny bezprawności i karalności zachowania dezinformacyjnego w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 297 § 1 k.k. (część 2)

Depenalisation of public procurement fraud? Analysis of a plane of unlawfulness and punishability of disinformation spreading behaviours in the light of the new Public Procurement Law and Art. 297 (1) of the Penal Code (Part 2)

 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Prawnokarne aspekty procesu budowlanego 

Building law: criminal-law aspects of a construction process

Glosy/Commentaries

do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2019 r., sygn. II GSK 1408/18 (dot. uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego) – oprac. prof. dr hab. Robert Stefanicki

to the judgment issued by the Supreme Administrative Court on 20 September 2019, ref. no. II GSK 1408/18 (concerns powers of the Financial Supervision Authority) – by prof. Robert Stefanicki 

Z historii Prokuratury/Prosecutor’s office: historical overview

Mjr aud. Henryk Piotr Florjan Urbański wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej Nr VI we Lwowie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-05
Data udostępnienia informacji: 2021-07-05
Liczba odsłon: 4 082

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj