Dyrektor: Leszek Drwęski
Zastępca Dyrektora: Marek Piotrowicz

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 992
fax (22) 12 51 961

W skład Biura Kadr wchodzą:

  1. Wydział I Spraw Osobowych Prokuratorów;
  2. Wydział II Spraw Osobowych Prokuratorów;
  3. Wydział Spraw Osobowych Pracowników Prokuratury;
  4. Samodzielne stanowisko do Spraw Osobowych Prokuratorów do Spraw Wojskowych.

Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:

  • realizacja zadań związanych z problematyką zatrudniania i wynagradzania prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej i pozostających na etacie tej jednostki, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej,
  • realizacja zadań związanych z problematyką uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, wypłacanych ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Prokuratury Krajowej, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej.
  • przygotowywanie projektów decyzji kadrowych Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego dotyczących: prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników jednostek;
  • realizacja zadań związanych z zatrudnianiem asystentów prokuratora i pracowników Prokuratury Krajowej, ich wynagrodzeniami i innymi świadczeniami oraz prowadzenie ich spraw osobowych;
  • sporządzanie projektów decyzji płacowych w związku z przyznaniem lub zmianą dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz spowodowanych nabyciem przez prokuratorów uprawnień do stawki awansowej lub nagrody jubileuszowej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Liczba odsłon: 60 016