Dyrektor: Adam Zbieranek

Zastępca Dyrektora: Andrzej Golec

Sekretariat
tel. (22) 12 51 333
fax (22) 12 51 132

W skład Biura Prokuratora Krajowego wchodzi: 

1)     Dział Prasowy

Zadania Biura Prokuratora Krajowego:

 • zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;
 • organizowanie narad Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego z prokuratorami regionalnymi i prokuratorami okręgowymi i ich obsługa;
 • obsługa zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej;
 • organizowanie posiedzeń Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
 • zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w zakresie kontaktów z mediami;
 • współpraca z mediami oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności informacyjnej prowadzonej w prokuraturach regionalnych i prokuraturach okręgowych;
 • obsługa strony internetowej i intranetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Krajowej;
 • organizowanie i obsługa spotkań, wizyt oraz konferencji Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;
 • przygotowywanie udziału Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego w spotkaniach, wizytach oraz konferencjach organizowanych przez inne organy i instytucje;
 • organizowanie, we współdziałaniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej, przyjmowania zagranicznych delegacji przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego oraz ich obsługa;
 • organizowanie, we współdziałaniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej, zagranicznych wizyt Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących uhonorowania prokuratora medalem „Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej”;
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego lub Zastępcę Prokuratora Krajowego.

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 450

Rzecznik Prasowy

tel. kom. 501 007 923
e-mail: rzecznik@pk.gov.pl

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji: 2021-03-01
Liczba odsłon: 85 609