add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Biuro Współpracy Międzynarodowej – Prokuratura Krajowa
wtorek, 30 marca 2010

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Beata Hlawacz

p.o. Zastępcy Dyrektora: Renata Pietrzak

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 490
fax (22) 12 51 422

Struktura Biura:

  1. Wydział Spraw Międzynarodowych
  2. Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

Do podstawowych zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy:

  • analiza formalna, ekspedycja i nadzorowanie realizacji kierowanych za granicę wniosków o pomoc prawną w sprawach karnych prowadzonych w jednostkach i w innych uprawnionych organach i nadzór nad realizacją europejskich nakazów dochodzeniowych i wniosków o pomoc prawną nadsyłanych do Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicy;
  • nadzorowanie i koordynacja działań podejmowanych przez jednostki w zakresie realizacji i wdrażania procedur związanych z europejskimi nakazami aresztowania oraz nadzorowanie postępowań ekstradycyjnych realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i zastępców Prokuratora Generalnego oraz przedstawicieli organów państw obcych i organizacji międzynarodowych przybywających na ich zaproszenie;
  • wykonywanie zadań związanych ze współpracą Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i zastępców Prokuratora Generalnego z przedstawicielstwami dyplomatycznymi, organami państw obcych i organizacji międzynarodowych;
  • koordynowanie działalności punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w jednostkach organizacyjnych;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 65 202

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj