piątek, 18 marca 2016

Departament do Spraw Wojskowych

Dyrektor:  Krzysztof Kuk
Zastępca Dyrektora: Mieczysław Śledź

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 164
fax (22) 12 51 263

Zadania Departamentu do Spraw Wojskowych:

  • koordynowanie działalności logistycznej i finansowej podległych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych;
  • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym;
  • udział prokuratorów w posiedzeniach Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zwanej dalej „IWSN”, w zakresie dotyczącym sądowej kontroli postępowania przygotowawczego;
  • wykonywanie zadań kadrowych związanych z przebiegiem służby prokuratorskiej, zawodowej służby wojskowej oraz wynikających ze stosunku pracy urzędników i innych pracowników komórek organizacyjnych do spraw wojskowych;
  • realizowanie czynności związanych z typowaniem kandydatów do służby poza granicami kraju i kierowaniem ich do tej służby;
  • prowadzenie informatycznej ewidencji żołnierzy zawodowych, prokuratorów niebędących oficerami, urzędników i innych pracowników:
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-02
Data udostępnienia informacji: 2020-04-27
Liczba odsłon: 47 950

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj