wtorek, 30 marca 2010

Departament Postępowania Przygotowawczego

Dyrektor: Barbara Sworobowicz
Zastępca Dyrektora: Sebastian Chmielewski
Zastępca Dyrektora: Ewa Szatkowska

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 791
fax (22) 12 51 720

Do zadań Departamentu Postępowania Przygotowawczego należy w szczególności:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym;
 • koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym;
 • monitorowanie i koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, w tym postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone rodzaje przestępstw wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego;
 • koordynowanie działań prokuratury w zakresie określonych, wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, rodzajów przestępstw;
 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach w zakresie spraw dotyczących błędów medycznych;
 • monitorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone, wskazane przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, rodzaje przestępstw;
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;
 • kształtowanie praktyki zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury regionalne i okręgowe oraz innych ustaleń Departamentu;
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki postępowania przygotowawczego w zakresie właściwości Departamentu;
 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym naruszeniom prawa;
 • przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości Departamentu;
 • przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości Departamentu;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.

W skład Departamentu wchodzi Koordynator do Spraw Błędów Medycznych.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 79 722