WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Nr 1/2017

Spis treści

  • Mgr Jacek Wygoda – Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w ustawodawstwie polskim – propozycja wykładni

  • Dr Piotr Milik – Zasady transferu broni i technologii militarnych w świetle współczesnego prawa międzynarodowego

  • Mgr Mateusz Piątkowski – Postulat zakazu rozpowszechniania autonomicznych systemów bojowych w konfliktach zbrojnych – perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego

  • Mgr Olga Kotowska – Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni – wybrane zagadnienia

  • Dr Julia Kosonoga-Zygmunt – Kara nagany w systemie sankcji za wykroczenia|

  • Dr Agnieszka Kania – Rozwój nowych technologii a kryminalizacja oszustwa komputerowego

  • Dr Adam Müller – Sens nowelizacji art. 41 § 1a k.k. ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

  • Dr Grzegorz Wolak – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., I CSK 111/14, OSNC 2016, nr 2, poz. 28
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-05-12
Data udostępnienia informacji: 2017-05-12
Liczba odsłon: 4 247

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj