WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Nr 1

Spis treści

  • Dr Tomasz Szczygieł – Czy funkcjonujące w latach 1946-55 w Polsce wojskowe sądy rejonowe były sądami wojskowymi?
  • Dr Małgorzata Marciniak – Geneza wprowadzenia, przedmiot ochrony oraz podmiot przestępstwa sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165 a k.k.). Część I
  • Mgr Cezary Golik – Instytucja zawiadomienia o ukończeniu postępowania karnego toczącego się z urzędu przeciwko określonej osobie (art. 21 § 1 k.p.k.)
  • Mgr Adam Müller, Mgr Sylwia Soja – Nowy środek karny polegający na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (art. 42 § 1a k.k.)
  • Dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM – Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji
  • Mgr Jacek Wygody – „Lecz jeśli sędzia zasadę ustawy złamie…” Odpowiedzialność sędziów za stosowanie dekretu o stanie wojennym wobec osób, które zarzucanych im czynów dopuściły się przed wejściem dekretu w życie
  • Dr hab. Przemysł Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt I OSK 811/17 (uprawnienie rencisty wojskowego do przydziału lokalu służbowego)
  • Dr Damian Szeleszczuk – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r. II AKa 88/17
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-23
Data udostępnienia informacji: 2018-03-23
Liczba odsłon: 5 166