WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY nr 3/2020

Spis treści

ppłk Andrzej Massalski – Zagadnienia jurysdykcji karnej w stosunku do personelu wojsk sojuszniczych na etapie postępowania przygotowawczego w świetle odpowiedzi na kwestionariusz skierowany do wojskowych organów ścigania państw NATO

mgr Aleksandra Sławińska – Odpowiedzialność administratora w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

dr Marcin Konarski – Public burdens for the defence of the Polish State on the example of the obligation to hand over means of transport in the event mobilisation is announced or during a war

dr Krzysztof Horosiewicz – Problematyka werbunku i prowadzenia współpracy z osobowymi źródłami informacji w monografii Piotra Herbowskiego pt. „Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe” – uwagi polemiczne

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 760/18 (podstawa prawna do wypłaty funkcjonariuszowi należności z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-10-15
Data udostępnienia informacji: 2020-10-15
Liczba odsłon: 1 807