add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4/2020 – Prokuratura Krajowa

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

nr 4/2020

Spis treści

dr hab. Czesław Kłak – Ustrojowo-organizacyjne aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii (art. 14a–14b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) z perspektywy konstytucyjnej

dr Jakub Kosowski – Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w świetle tzw. ustawy antyprzemocowej

ppłk dr Zbigniew Nowak, por. Kamil Laszkiewicz – Formalnoprawne aspekty użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Tymczasowych Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

Marek Dorsz-Drożdż – Zachowanie prawa do wynagrodzenia nabytego na dotychczas zajmowanym stanowisku prokuratorskim

dr Damian Wąsik – Przestępstwa znieważenia i poniżania podwładnych pełniących służbę wojskową (art. 350 k.k.)

dr hab. Zygmunt Kukuła – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt II Aka 130/17, Lex nr 2344203

Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 22 stycznia 2014 r., sygn. 2 StR 479/13

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22
Data udostępnienia informacji: 2021-01-22
Liczba odsłon: 2 185

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj