WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

nr 1/2021

Spis treści

dr hab. Czesław Kłak – Wykroczenie lekceważenia Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów

 

ppłk dr Zbigniew Nowak, por. Kamil Laszkiewicz – Prawne, logistyczne i finansowe podstawy funkcjonowania misji pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle przepisów polskich oraz wewnętrznych procedur Organizacji Narodów Zjednoczonych na przykładzie misji UNIFIL

 

dr Damian Wąsik – Odpowiedzialność karna żołnierza za odmowę wykonania rozkazu (art. 343 k.k.)

 

płk Wojciech Skrzypek – Teorie odpowiedzialności za przestępne wykonanie rozkazu wojskowego wedle doktryny prawa karnego

 

dr Krzysztof Chmielarz – Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prawnokarne regulacje o charakterze antyterrorystycznym

 

dr hab. Piotr Herbowski – O nowym „standardzie” dyskusji naukowej. Uwagi na marginesie artykułu Krzysztofa Horosiewicza

 

dr Cezary Golik – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. II Do 7/19 (dot. uzasadnienia wprowadzenia i celu funkcjonowania instytucji obniżenia wynagrodzenia prokuratora lub asesora prokuratorskiego zawieszonego w czynnościach)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-05
Data udostępnienia informacji: 2021-05-07
Liczba odsłon: 1 804