WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

nr 2/2021

Spis treści

dr Cezary Golik – Funkcja gwarancyjna instytucji przedstawienia zarzutów

dr Maciej Kędzierski – Reguły ostrożnościowe nieumyślnego przestępstwa finansowania terroryzmu (próba oceny)

mgr Wojciech Nowakowski – Zastosowanie teorii gier do analizy instytucji konsensualnego zakończenia postępowania karnego na gruncie art. 335 kpk

dr Karolina Olszak-Häußler – Kilka uwag na temat profilu kryminalnego jako poszlaki odciążającej na tle orzecznictwa sądów amerykańskich

dr Damian Wąsik – Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w fizjoterapii

dr Piotr Bogacki – Problematyka wykorzystania seksualnego dziecka w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza za niezawiadomienie o przestępstwie

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-06
Data udostępnienia informacji: 2021-08-06
Liczba odsłon: 574