czwartek, 04 stycznia 2018

Akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi z Rzeszowa Zbigniewowi N.

Akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi z Rzeszowa Zbigniewowi N.

Wczoraj (3 stycznia 2018 roku) Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku - Zbigniewa N. W przeszłości pełnił on funkcję Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, był prokuratorem byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oraz był doradcą Ministrów Sprawiedliwości: Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Przyjmowane były korzyści majątkowe

Zbigniew N. został oskarżony o popełnienie 7 przestępstw, w tym 4 o charakterze korupcyjnym.

Prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego dla jednej ze spółek orzeczenia w tym sądzie w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Czyn ten został popełniony w okresie od lutego 2007 roku do października 2008 roku w Rzeszowie, Leżajsku oraz Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Odpowie on także za nakłanianie i ułatwianie jednemu z biznesmenów – Marianowi D. wręczenia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie –  podejrzanej Annie H. oraz nakłonienie go do popełnienia tego przestępstwa. Czyn ten został popełniony pomiędzy początkiem 2010 roku a końcem 2011 roku w Rzeszowie. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230a par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Zbigniew N. został także oskarżony o powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości, Izbie Skarbowej w Rzeszowie. W zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 362 tysiące 886 złotych w postaci gotówki, różnego rodzaju alkoholi oraz paliwa podjął się on załatwienia określonych spraw, z którymi zwrócił się do niego jeden z biznesmenów – Marian D. Czyny te zostały popełnione od września 2008 roku do 2 lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Zarzucono mu ponadto powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych rozstrzygnięć dla określonych osób – Andrzeja W., Michała W. i Rafała D., z którymi zwracali się oni do niego. W zamian za to przyjął on korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Czyny te zostały popełnione w okresie od co najmniej lutego 2013 roku do maja 2014 roku w Warszawie i innych miejscowościach. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Bezprawna pomoc w przerwaniu ciąży

W toku śledztwa ustalono także, że prokurator Zbigniew N. pomiędzy 7 marca a 30 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie udzielił ciężarnej K. P. pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Działanie sprawcy polegało na przekazaniu kobiecie środków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie jej 1 tysiąca złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu. W związku z tym prokuratura oskarżyła go o przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego.

Już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego – pomiędzy 22 czerwca 2016 roku a 18 października 2016 roku – prokurator Zbigniew N. nakłaniał także K. P. do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy. Zarzucono mu zatem także przestępstwo z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oskarżył ponadto Zbigniewa N. o kolejne przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego. W toku śledztwa ustalono bowiem, że po 22 maja 2014 roku w Rzeszowie nakłaniał on ciężarną M. N. do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy oraz udzielił jej pomocy w przerwaniu ciąży.

Odpowie za wręczenie łapówki

Obok rzeszowskiego prokuratora Zbigniewa N. na ławie oskarżonych zasiądzie również Andrzej W. Prokuratura zarzuciła mu, że wspólnie z innymi osobami udzielił on Zbigniewowi N. korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Korzyści te zostały wręczone w zamian za załatwienie przez Zbigniewa N. w Krajowym Rejestrze Sądowym, Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie oraz Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie różnych spraw Andrzeja W. Doszło do tego w okresie co najmniej od lutego 2013 roku do maja 2014 roku.

Andrzejowi W. prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 230a par. 1 kodeksu karnego.

Zarzuty usłyszało szereg osób

Zbigniew N. i Andrzej W. zostali oskarżeni przez prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo dotyczące tzw. afery podkarpackiej.

W toku tego postępowania zarzuty popełnienia m.in. przestępstw o charakterze korupcyjnym ogłoszono m.in. byłemu posłowi PSL Janowi B., byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., podkarpackiemu biznesmenowi z branży paliwowej Marianowi D., bratu byłego asystenta byłego posła PSL Jana B. – Zygmuntowi P. oraz Januszowi W. – byłemu funkcjonariuszowi służb specjalnych.

O sprawie tzw. afery podkarpackiej pisaliśmy również: 

29 grudnia 2017 roku

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/akt-oskarzenia-w-sprawie-tzw-afery-podkarpackiej.html#.WkZCkOSWzVg

27 listopada 2017 roku

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/byly-funkcjonariusz-sluzb-specjalnych-odpowie-przed-sadem-za-przestepstwa-o-charakterze-korupcyjnym.html#.WkZDN-SWzVg

9 października 2017 roku

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/dodatkowe-zarzuty-dla-prokuratora-z-rzeszowa-za-pomoc-w-przerwaniu-ciazy.html#.WkZDhuSWzVg

6 kwietnia 2017 roku

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/byla-prokurator-apelacyjna-w-rzeszowie-zasiadzie-na-lawie-oskarzonych.html#.WkZDo-SWzVg

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji: 2018-01-04
Liczba odsłon: 1 786