środa, 21 marca 2018

Akt oskarżenia za wyłudzanie dotacji i przestępstwa korupcyjne w sprawie tzw. afery podkarpackiej

Akt oskarżenia za wyłudzanie dotacji i przestępstwa korupcyjne w sprawie tzw. afery podkarpackiej

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończył jeden z wątków śledztwa dotyczącego tzw. afery podkarpackiej.

Wczoraj (20 marca 2018 roku) do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym: Bogusławowi P., Tadeuszowi F. i Januszowi Ż. Prokuratura oskarżyła ich o popełnienie łącznie 6 przestępstw dotyczących korupcji, płatnej protekcji, oszustw przy ubieganiu się o dotacje znacznej wartości, a także przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wystąpiono o 40 milionów złotych dotacji

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony Bogusław P. uczestniczył w przygotowaniu wniosku o przyznanie jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji w wysokości 39 milionów 575 tysięcy złotych. Dotacja ta miała być przeznaczona na opracowanie prototypu urządzenia do spalania odpadów gazowych i przeprowadzenie testów urządzenia. Wniosek ten zawierał jednak poświadczające nieprawdę, nierzetelne informacje dotyczące między innymi udziału w projekcie określonych podmiotów i uzyskaniu promesy bankowej na kredyt w wysokości 40 milionów złotych. Zawierał on także nierzetelne dane dotyczące składu zespołu projektowego, przeprowadzonych prac badawczo–rozwojowych, wydatków z nimi związanych oraz autentycznej wartości projektu.

W rzeczywistości urządzenie do spalania odpadów gazowych w ogóle nie zostało skonstruowane. Pomimo tego 5 czerwca 2013 roku wniosek o przyznanie dotacji został złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracownicy tej instytucji, wprowadzeni przez oskarżonego w błąd co do rzetelności realizacji projektu, w lutym 2014 roku wypłacili spółce 10 milionów złotych.

Prokurator zarzucił Bogusławowi P. popełnienie przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego i z art. 297 par. 1 kodeksu karnego.

W popełnieniu tego przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z Bogusławem P. uczestniczyli również dwaj pozostali oskarżeni: Tadeusz F. i Janusz Ż.

Oskarżony Tadeusz F. uczestniczył w przygotowaniu wniosku o przyznanie dotacji w wysokości 39 milionów 575 tysięcy złotych, który zawierał nieprawdziwe i nierzetelne informacje oraz dane. Prokurator oskarżył go o popełnienie przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego i z art. 297 par. 1 kodeksu karnego.

Natomiast oskarżony Janusz Ż., jako kierownik Zespołu Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK S.A., wystawił poświadczający nieprawdę dokument w postaci promesy kredytowej. W związku z tym prokurator oskarżył go o popełnienie przestępstwa z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 297 par. 1 kodeksu karnego.

Powoływano się na wpływy w PARP

Oskarżony Bogusław P. także wobec innego przedsiębiorcy powoływał się na wpływy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W zamian za korzyść majątkową w kwocie co najmniej 353 tysięcy 560 złotych oraz obietnicę korzyści majątkowej polegającej na  dokonywaniu płatności na rzecz spółki z tytułu umowy dotyczącej wynajmu hali produkcyjnej, podjął się on załatwieniu spraw związanych z przyznawaniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji w kwocie 23 milionów 415 tysięcy 230 złotych. Pieniądze te miały zostać przeznaczone na realizację przez jedną z firm projektu pod nazwą „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku surowców i energii z odpadów o wysokiej mobilności Waste2PEF”.

Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego.

Przyjmowano korzyści majątkowe

Bogusław P. został ponadto oskarżony o popełnienie dwóch innych przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Działając wspólnie i w porozumieniu z byłym posłem Janem B., pełniącym w czasie popełnienia przestępstwa funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i posła na Sejm RP, utwierdzał on podkarpackiego przedsiębiorcę Mariana D. w przekonaniu o posiadaniu wpływów w Grupie LOTOS S.A. Jednocześnie, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej w kwocie 1 miliona złotych oraz w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 700 tysięcy złotych, podjął się on pośrednictwa w nawiązaniu preferencyjnych stosunków handlowych pomiędzy podkarpacką firmą z branży paliwowej oraz Grupą LOTOS S.A. W innym okresie czasu, w zamian za podjęcie się takich samych działań, Bogusław P. przyjął dodatkowo korzyść majątkową w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych.

Prokuratura oskarżyła go o popełnienie przestępstwa z art. 228 par. 5 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230 par. 1 kodeksu karnego oraz drugiego przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego.

Oskarżony został aresztowany

Oskarżony Bogusław P. został zatrzymany 6 lipca 2017 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżony Tadeusz F. został zatrzymany 19 lutego 2015 roku. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 60 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.

Natomiast wobec oskarżonego Janusza Ż. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych.

Ponadto na mieniu oskarżonego Bogusława P. prokurator zastosował poręczenie majątkowe poprzez zajęcie 60 udziałów posiadanych przez niego w jednej ze spółek o wartości 30 tysięcy złotych, 25 udziałów w innej spółce o wartości 2 tysięcy 500 złotych, 25 udziałów w kolejnej spółce o wartości 2 tysięcy 500 złotych, a także poprzez zajęcie środków płatniczych w kwocie 300 tysięcy złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji: 2018-03-21
Liczba odsłon: 1 645