środa, 12 września 2018

Zarzuty dla członków grupy przestępczej zajmującej się przemytem i sprzedażą znacznych ilości narkotyków

Zarzuty dla członków grupy przestępczej zajmującej się przemytem i sprzedażą znacznych ilości narkotyków

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Jacka K., Marka B. i Dariusza B.

Jej członkowie zajmowali się między innymi wewnątrzwspólnotowym przywozem, wywozem, nabywaniem i dostawą znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także obrotem tymi środkami i substancjami. Grupa ta miała charakter zbrojny.

Czynności z udziałem 18 podejrzanych

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie 15 osób zamieszanych w przestępczy proceder. Na polecenie prokuratora zatrzymań dokonano w dniach 10 – 11 września 2018 roku. Kolejnych 3 podejrzanych zostało doprowadzonych do prokuratury z aresztów śledczych, w których przebywali w związku z innymi postępowaniami.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one popełnienia przestępstw z ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Z popełnienia tych przestępstw sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Części z podejrzanych prokurator zarzucił ponadto udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec 12 z nich. Decyzje w przedmiocie ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego skierowania wniosków o tymczasowe aresztowania, wobec pozostałych podejrzanych zostaną podjęte po zakończeniu czynności procesowych z ich udziałem.

Narkotyki przemycano z Holandii do Polski

Jak ustalono w toku śledztwa podejrzani dopuścili się zarzucanych im przestępstw w okresie od 2007 do 2017 roku. Sprawcy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym na terenie Płocka, Kobyłki i innych miejscowości na terenie kraju.

Głównym celem grupy było popełnianie przestępstw polegających między innymi na dokonywaniu, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wewnątrzwspólnotowego przywozu, wywozu, nabywania i dostawy znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także na dokonywaniu obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w znacznych ilościach.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą wewnątrzwspólnotowego przywozu marihuany i kokainy z terenu Holandii do Polski. Sprawcy przemycili i wprowadzili do obrotu 400 kilogramów marihuany, 20 kilogramów kokainy i 30 tysięcy tabletek ekstazy.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12
Data udostępnienia informacji: 2018-09-12
Liczba odsłon: 4 540