Zarzuty i areszt dla adwokat z Wrocławia za przestępstwo przekupstwa