add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zarzuty i areszt za korupcję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Prokuratura Krajowa
piątek, 08 lipca 2016

Zarzuty i areszt za korupcję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zarzuty i areszt za korupcję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadzi śledztwo dotyczące m.in. przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Czego dotyczy postępowanie

Postępowanie to dotyczy również powoływania się na wpływy i podjęcie się  pośrednictwa w załatwieniu korzystnych decyzji administracyjnych w instytucjach państwowych oraz samorządowych w zamian za korzyści majątkowe. Chodzi o przestępstwa m.in. z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego oraz z art. 230 kodeksu karnego.

Postępowanie to prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Rzeszowie.

W ramach tego postępowania w dniu 05 lipca 2016 roku na polecenie prokuratury funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania trzech osób.

Jakie zarzuty ogłoszono

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty:

Krzysztofowi K., byłemu dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za przyznawanie określonym spółkom wsparcia finansowego ze środków publicznych (art. 228 par. 5 kodeksu karnego w zw. z art. 12 kodeksu karnego),

Krzysztofowi K., członkowi zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek związanych z przemysłem chemicznym, drzewnym oraz budownictwem, zarzucono m. in. wręczania korzyści majątkowych znacznej wartości Krzysztofowi K. – Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (art. 229 par. 4 kodeksu karnego w zw. z art. 12 kodeksu karnego),

Włodzimierzowi S., prezesowi Aeroklubu Polskiego, zarzucono wręczanie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcje publiczną (art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 12 kodeksu karnego).

Zarzutami objęto czyny, które miały miejsce w 2015 roku. Były one związane m.in. z udzielaniem wsparcia finansowego ze środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, podmiotom gospodarczym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak ustalono w toku postępowania były już dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zamian za korzyści udzielane mu przez przedsiębiorcę Krzysztofa K. polegające m.in. na załatwieniu wysokopłatnej pracy dla żony oraz sfinansowanie pobytów wypoczynkowych zarówno zagranicznych jak i krajowych, podejmował działania stawiające podmioty gospodarcze reprezentowane przez tego przedsiębiorcę w uprzywilejowanej pozycji, umożliwiającej im uzyskanie wsparcia finansowego.

Drugiemu z podejrzanych, przedsiębiorcy Krzysztofowi K., przedstawiono zarzut udzielania korzyści majątkowych znacznej wartości dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponującej środkami publicznymi, w związku z pełnioną funkcją. Zarzucono mu również udzielenia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z Włodzimierzem S. – Prezesem Aeroklubu Polskiego, innemu funkcjonariuszowi publicznemu. Polegała ona na przelocie samolotem i pobycie w hotelu w Polsce, w zamian za podejmowanie działań na rzecz tego związku.

Wnioski o areszt

W dniu wczorajszym prokurator przesłuchał podejrzanych.

Po wykonaniu tych czynności procesowych wobec podejrzanego Włodzimierza S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze nieizolacyjnym.

Natomiast co do dwóch pozostałych podejrzanych w dniu 6 lipca 2016 r. prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i wobec obu podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. 

O sprawie informowaliśmy również w dniu 05 lipca 2016 r.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji: 2016-07-08
Liczba odsłon: 3 686

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj